STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁPRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ
ROZGŁOŚNI POLSKIEJ RADIA WOLNA EUROPA
IMIENIA JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO


 
 

 

Stowarzyszenie zawiązane zostało 21 czerwca 1994 r. w Poznaniu, podczas pożegnalnego spotkania pracowników Rozgłośni Polskiej ze słuchaczami, jako "Stowarzyszenie Pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa". Wolę utworzenia Stowarzyszenia zadeklarowały także osoby obecne 25 czerwca 1994 r. na spotkaniu w Belwederze z prezydentem RP Lechem Wałęsą.
 

Pożegnanie pracowników Rozgłośni Polskiej RWE ze słuchaczami w Poznaniu - czerwiec 1994 r.
Na pierwszym planie: Jan Nowak-Jeziorański i Alina Perth-Grabowska

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Rok później Stowarzyszenie zainaugurowało swą działalność organizując spotkanie poświęcone publikacji "Tu Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa" (ISBN 83-904212-0-8).
 

"Tu Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa"
- publikacja opracowana przez Alinę Perth-Grabowską i Bogdana Żurka,
wydana przez Stowarzyszenie w 1995 r.

© Gabriel Abratowicz / Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Prezesem Honorowym Stowarzyszenia został pierwszy dyrektor Rozgłośni Polskiej RWE Jan Nowak-Jeziorański (1914-2005), a Sekretarzem Wykonawczym - Alina Perth-Grabowska (1935-2006) - wybitna publicystka, dziennikarka Rozgłośni Polskiej RWE i komentatorka wydarzeń polityczno-społecznych na falach radiowych i łamach czasopism w Polsce i za granicą.

 

Jan Nowak-Jeziorański z Aliną Perth-Grabowską - Klub RWE w Radio Café

 © Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

W Komitecie Założycielskim Stowarzyszenia z 1994 r. znaleźli się: Władysław Minkiewicz, Leszek Perth i Bogdan Żurek, zaś członkami-założycielami zostali: Stefan Bratkowski, Jacek Kaczmarski, Barbara Klimkiewicz-Kobylińska, Anatol Kobyliński, Janusz Krasny-Krasiński, Santos Liszko, Władysław Minkiewicz, Tadeusz Nowakowski, Włodzimierz Odojewski, Danuta Pacyńska-Drzewińska, Leszek Perth, Mirosława Pyzioł, Władysław Lech Terlecki, Aleksander J. Wieczorkowski i Bogdan Żurek.

Wśród naszych członków byli i są także m.in. Jarosław Abramow-Newerly, Paweł Adamowicz, Marcin Barcz, Władysław Bartoszewski, Witold Bereś, Jacek Bocheński, Krzysztof Burnetko, Andrzej Chomiński-Martin, Irena Eichler-Wieczorkowska, Marian Falenczyk SAC, Halina Flis-Kuczyńska, Andrzej Friszke, ks. Jerzy Galiński, Rafał Habielski, Basil Kerski, Andrzej Stanisław Kowalczyk, Waldemar Kuczyński, Zdzisław Kudelski, Jarosław Kurski, Józef LebenbaumMarcin Libicki, Paweł MachcewiczWłada Majewska, Bogdan Melaniuk, Aleksander Menhard, Halina Menhard, Maciej Morawski, Daria Nałęcz, Tomasz Nałęcz, Jan Ordyński, Stanisław Pruszyński, Barbara Remelska-Liszko, Andrzej Romanowski, Paula Sawicka, Mirosław Sawicki, Wojciech Sikora, Witold Sulimirski, Leszek Szaruga, Włodzimierz Sznarbachowski, Andrzej Świdlicki, Marcin Święcicki, Jacek Taylor, Bohdan Tomaszewski, Marek Tomaszewski, Jan Tyszkiewicz.

 

Jacek Kaczmarski (1957-2004) - Członek-założyciel Stowarzyszenia.
Fotografia zrobiona w Klubie RWE (Radio Café)

 © Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego


3 maja 1997 r. - w 45-lecie nadania z Monachium pierwszej audycji RWE w języku polskim - otwarto w Warszawie Klub RWE, który do 2019 roku pełnił zarówno rolę miejsca spotkań, jak też zgromadził bogate archiwum tekstowe i fotograficzne, dokumentujące historię Rozgłośni Polskiej i jej pracowników.Jedno z pierwszych spotkań zorganizowanych przez Stowarzyszenie.
Alina Perth-Grabowska z Karlem Dedeciusem. Warszawa, 1995 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 


W listopadzie 2004 r. powstała nasza strona internetowa, będąca łącznikiem pomiędzy rozproszonymi po świecie byłymi pracownikami RWE, a jednocześnie cennym i łatwo dostępnym źródłem informacji o Rozgłośni.
 

Od lewej: Jan Nowak-Jeziorański, Włada Majewska, Maciej Morawski.
Warszawa, 2002 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego


W styczniu 2005 r. zmarł Jan Nowak-Jeziorański, rok później, w czerwcu 2006 r. - Alina Grabowska. W ten sposób - z odejściem tak zasłużonych dla RWE osób - zamknięty został kolejny etap, związany z historią i znaczeniem Rozgłośni Polskiej w wolnej Polsce.
 

Tadeusz Nowakowski (1917-1996)
- wybitny pisarz emigracyjny, wieloletni dziennikarz Rozgłośni Polskiej RWE,
"reporter papieski", członek-założyciel naszego Stowarzyszenia,
wręcza Janowi Pawłowi II jedną ze swoich książek

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

*   *   *

W kwietniu 2009 r. Stowarzyszenie zmieniło nazwę na "Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego". Kontynuowaliśmy działalność Stowarzyszenia, w zmienionej i rozszerzonej formule, w przekonaniu, że idee głoszone przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego i pamięć o historii Rozgłośni Polskiej RWE wymagają dalszego upowszechniania i refleksji w bieżącym dyskursie społeczno-politycznym.

Nawiązując do idei, realizowanych przez red. Alinę Perth-Grabowską, po wznowieniu działalności Stowarzyszenia w zmienionej i rozszerzonej formule, stawiamy sobie za cel:

  • utrzymywanie pamięci o roli i znaczeniu Radia Wolna Europa w walce o wolną i demokratyczną Europę Środkowo-Wschodnią;
  • kultywowanie pamięci o życiu i dokonaniach Jana Nowaka-Jeziorańskiego - pierwszego Dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE w Monachium a także Prezesa Honorowego naszego Stowarzyszenia (do 2005 r.) oraz Redaktor Aliny Perth-Grabowskiej - dziennikarki RWE i założycielki Stowarzyszenia w 1994 r.;
  • propagowanie w Polsce idei dziennikarstwa wolnego, niepodległego i demokratycznego a także działania na rzecz przestrzegania zasad kodeksu etyki dziennikarskiej;
  • prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzacyjnej w zakresie najnowszej historii Polski, w tym zwłaszcza wkładu polskiej emigracji politycznej w odzyskanie przez nasz kraj niepodległości oraz bieżących spraw Polski - kraju demokratycznego, rozwijającego się w strukturach Unii Europejskiej;
  • organizowanie spotkań i debat publicznych dotyczących bieżących wydarzeń społeczno-politycznych w Polsce i na świecie, oraz historii XX wieku.

Należymy do różnych pokoleń. Niektórzy z nas byli kilkadziesiąt lat pracownikami i korespondentami Rozgłośni Polskiej RWE, inni - "tajnymi" współpracownikami Radia "zza żelaznej kurtyny". Jeszcze inni pamiętają zagłuszane audycje z Monachium z lat dzieciństwa i młodości, słuchając RWE w najdalszych zakątkach Polski.

Jako przedstawiciele starszych i młodszych pokoleń, osób tworzących RWE i jego słuchaczy, postanowiliśmy dziś wspólnie zachować pamięć o tamtych czasach - przypominać, jak ważną rolę w życiu każdego z nas odgrywało Radio Wolna Europa.

 Biografia i działalność Jana Nowaka-Jeziorańskiego - pierwszego Dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE, którego imię przyjęliśmy za patrona - to dla nas niezłomne świadectwo służenia Polsce, która dzięki takim, jak On ludziom - w 1989 roku odzyskała wolność. Wielu z nas, którzy mogliśmy się cieszyć Jego zaufaniem i przyjaźnią, uważa za słuszne przekazywanie kolejnym pokoleniom, często urodzonym już w demokratycznej Polsce, pamięci o człowieku, który w tak dużym stopniu przyczynił się do upadku komunizmu w Polsce i Europie.

Aktualnie - gdy większość z nas przebywa poza Polską - zajmujemy się promocją historii RWE i wartości niezależnego dziennikarstwa w mediach społecznościowych, ciesząc się wygodą współczesnych metod tworzenia i udostępniania informacji.

MARIUSZ KUBIK

 

@wolnaeuropa  @wolnaeuropaPL
@jannowakjezioranski
 

#wolnaeuropa #jannowakjezioranski

.

Powrót do strony głównej