O roli i znaczeniu Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa mówią:

 

 

 Jacek Bocheński (ur. 1926)
- pisarz, eseista, w 1976 r. współzałożyciel,
a w latach 1978-1981 redaktor naczelny podziemnego pisma „Zapis",
internowany w grudniu 1981 r.
W latach 1997-1999 prezes Polskiego PEN Clubu.
Laureat honorowych nagród Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
za najlepszą książkę krajową w 1962 i 1965 r.
- Warszawa, 30 kwietnia 2012 r.

© Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

 Stefan Bratkowski (1934-2021)
- dziennikarz, publicysta,
prezes honorowy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,
członek Rady Nadzorczej naszego Stowarzyszenia 
- Warszawa, 27 kwietnia 2012 r.

© Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

 

 Józefa Hennelowa (1925-2020)
- dziennikarka, publicystka,
wieloletnia współpracowniczka Jerzego Turowicza,
członek redakcji "Tygodnika Powszechnego" do 2008 r.
- Kraków, 28 kwietnia 2012 r.

© Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego


 

  Krzysztof Klimiuk
- dziennikarz Rozgłośni Polskiej RWE w Monachium
w latach 1977-1994
- Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 
  

  Aleksander Menhard (pseud. Paweł Trzyński; 1927-2018)
- dziennikarz Rozgłośni Polskiej RWE w Monachium
od początku jej istnienia,
członek naszego Stowarzyszenia
- Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 
  

  Aleksander Menhard (pseud. Paweł Trzyński; 1927-2018)
- dziennikarz Rozgłośni Polskiej RWE w Monachium
od początku jej istnienia,
członek naszego Stowarzyszenia
(rozmowa przeprowadzona dla "Panoramy" TVP)
- Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 
  

Danuta Pacyńska-Drzewińska (1931-2020)
- dziennikarka Rozgłośni Polskiej RWE w Monachium
od lat 80.,
członek naszego Stowarzyszenia
- Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 
  

 Leszek Perth (ur. 1940)
- dziennikarz Rozgłośni Polskiej RWE w Monachium
od 1972 do 1994 r.,
członek-założyciel naszego Stowarzyszenia
- Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 
  
 

 Stefan Wilkanowicz (ur. 1924)
- dziennikarz, publicysta, b. redaktor naczelny miesięcznika "Znak",
wiceprzewodniczący Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej,
przewodniczący Rady Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście,
przewodniczący zarządu Fundacji Kultury Chrześcijańskiej "Znak",
redaktor serwisu internetowego "Forum: Żydzi - Polacy - Chrześcijanie"
- Kraków, 28 kwietnia 2012 r.

© Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

*   *   *

  


Maciej Morawski - paryski korespondent Rozgłośni Polskiej RWE
w latach 1965-1992
o swojej pracy dla Rozgłośni Polskiej RWE
- Brwinów, 30 czerwca 2012 r.

© Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 
 

Powrót do strony głównej