Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego

@jannowakjezioranski


#jannowakjezioranski
 

Została ustanowiona w 2004 roku przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego, miasto Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich i Kolegium Europy Wschodniej.

Intencją twórców jest honorowanie nią osób i instytucji, które miały znaczący udział w obaleniu komunizmu, odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz istotny wkład w budowę i kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje członkom Kapituły Nagrody oraz dotychczasowym laureatom Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Propozycje przyjmuje Sekretarz Kapituły w terminie do 15 stycznia każdego roku. Posiedzenie Kapituły decydujące o przyznaniu Nagrody odbywa się do połowy marca każdego roku. Nagroda jest wręczana corocznie, 4 czerwca we Wrocławiu.

Nagrodę stanowią: statuetka autorstwa profesora Jacka Dworskiego, dyplom honorowy i czek w wysokości 10 tysięcy Euro.

 

 

DOTYCHCZASOWI LAUREACI NAGRODY:

2004 – Tadeusz Mazowiecki, premier Rzeczpospolitej Polskiej;

2005 – George Bush, senior, 41. prezydent Stanów Zjednoczonych;

2006 – Stanisław Szuszkiewicz, pierwszy prezydent niepodległej Białorusi;

2007 – kard. Jean-Marie Lustiger, metropolita Paryża;

2008 – Siergiej Kowaliow, rosyjski obrońca praw człowieka;

2009 – Vaclav Havel, pierwszy prezydent Republiki Czeskiej;

2010 - Leszek Balcerowicz, ekonomista, polityk;

2011 - Jerzy Koźmiński, dyplomata, polityk;

2012 - Valdas Adamkus, litewski polityk, b. prezydent Litwy;

2013 - Stowarzyszenie Instytut Literacki "Kultura";

2014 - Zbigniew Brzeziński, politolog i znawca stosunków międzynarodowych, b. doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Prezydenta USA;

2015 - Tomas Venclova, litewski poeta, eseista i prozaik, profesor Uniwersytetu w Yale (USA);

2016 - Biskup Borys Gudziak, biskup Eparchii Świętego Włodzimierza Wielkiego w Paryżu, twórca Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie;

2017 -  Arcybiskup Senior Kardynał Henryk Gulbinowicz - w latach 1976-2004 Metropolita Wrocławski.
 

 

KAPITUŁA NAGRODY:

- † Władysław Bartoszewski, historyk, dyplomata, Prezes Honorowy naszego Stowarzyszenia w latach 2009-2015

- Adam Jezierski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

- Jan Andrzej Dąbrowski, prezes Kolegium Europy Wschodniej

- Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia

- Adolf Juzwenko, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich; sekretarz Kapituły

- Jacek Taylor, adwokat, obrońca opozycji demokratycznej w PRL, członek Rady Nadzorczej naszego Stowarzyszenia

 

 

Sekretariat Nagrody mieści się w Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu.

MARIUSZ KUBIK
 

Powrót do strony głównej