"... TO SEEK, RECEIVE AND IMPART INFORMATION AND IDEAS...
REGARDLESS OF FRONTIERS"
(Universal Declaration of Human Rights)

 

STOWARZYSZENIE
PRACOWNIKÓW, WSPÓŁPRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ
ROZGŁOŚNI POLSKIEJ RADIA WOLNA EUROPA
IMIENIA JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO

/

JAN NOWAK-JEZIORANSKI ASSOCIATION
OF EMPLOYEES, FREELANCERS AND FRIENDS
OF RADIO FREE EUROPE


... Najważniejszą, pierwszą funkcją naszej Radiostacji było odbudowanie poczucia wspólnoty - pisał w swoich wspomnieniach Jan Nowak-Jeziorański - "Kurier z Warszawy", pierwszy prezes honorowy Stowarzyszenia. Drugą zaś funkcją, kolejnym zadaniem, było podtrzymywanie nadziei.

W najczarniejszych latach stalinizmu, wszechwładzy UB, represji, fałszowania historii i milczenia Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa dawała Polakom poczucie, że jednak ktoś, gdzieś, zna prawdę i o niej publicznie mówi, że zbrodnie systemu zostaną nazwane a zbrodniarzy kiedyś spotka zasłużona kara.

 

JAN NOWAK-JEZIORAŃSKI (1914-2005)

Tak Jan Nowak-Jeziorański oceniał rolę i funkcję Rozgłośni, która w 1952 roku, 3 maja, z wybiciem godziny 11.00 rozpoczęła nadawanie programu z Monachium ...
 

 "This is Radio Free Europe" (1964)

© Hoover Institution / You Tube
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

Stowarzyszenie zawiązane zostało  21 czerwca 1994 r. w Poznaniu, podczas pożegnalnego spotkania pracowników Rozgłośni Polskiej RWE ze słuchaczami. Wolę jego powstania przedstawiono także podczas spotkania z prezydentem Lechem Wałęsą, które odbyło się kilka dni później w Belwederze.  Rok później zainaugurowało swoją działalność jako "Stowarzyszenie Pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa".
 

Pożegnanie pracowników Rozgłośni Polskiej RWE ze słuchaczami w Poznaniu - czerwiec 1994 r.
Na pierwszym planie: Jan Nowak-Jeziorański i Alina Perth-Grabowska

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Pierwszym prezesem Honorowym Stowarzyszenia został dyrektor Rozgłośni Polskiej RWE Jan Nowak-Jeziorański (1914-2005), a Sekretarzem Wykonawczym Alina Perth-Grabowska (1935-2006) - wybitna publicystka, dziennikarka Rozgłośni Polskiej RWE i komentatorka wydarzeń polityczno-społecznych na falach radiowych i łamach czasopism w Polsce i za granicą.

3 maja 1997 r. - w 45-lecie nadania z Monachium pierwszej audycji RWE w języku polskim - otwarto w Warszawie Klub RWE, pełniący zarówno rolę miejsca spotkań, jak też gromadzący bogate archiwum tekstowe i fotograficzne, dokumentujące historię Rozgłośni Polskiej i jej pracowników.

Do 2017 roku zorganizowano tu ponad sto debat dotyczących najważniejszych problemów dokonującej się w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej transformacji ustrojowej. Spotkania te były transmitowane w Programie I Polskiego Radia, na falach którego ukazywał się cykl "Z archiwów RWE" i "Klub RWE".

Po kilku latach przerwy kontynuowaliśmy działalność Stowarzyszenia, w zmienionej i rozszerzonej formule, w przekonaniu, że idee głoszone przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego i pamięć o historii Rozgłośni Polskiej RWE wymagają dalszego upowszechniania i refleksji w bieżącym dyskursie społeczno-politycznym.

Aktualnie - gdy większość z nas przebywa poza Polską - zajmujemy się promocją historii RWE i wartości niezależnego dziennikarstwa w mediach społecznościowych, ciesząc się wygodą współczesnych metod tworzenia i udostępniania informacji.

MARIUSZ KUBIK

W październiku 2020 r.

 

*   *   *


Informujemy, że nie mamy nic wspólnego z firmą Pruszyński Catering Sp. jawna
(KRS 0000142780, REGON 011547187, NIP 5260055851).
Jakiekolwiek ewentualne powoływanie się przez tę firmę na Stowarzyszenie w instytucjach, firmach, urzędach itp. - jest czynione bez wiedzy i zgody Stowarzyszenia.


*   *   *
 

UWAGA! Nie prowadzimy już żadnej działalności
w lokalu restauracji pod nazwą "Radio Café"
przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie

- komunikat Stowarzyszenia RWE

 

Szanowni Państwo,

 

Trwająca pandemia COVID-19 przyspieszyła naszą decyzję o zakończeniu stacjonarnej działalności kulturalnej Stowarzyszenia w lokalu restauracji Radio Café przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie.

 

Członkowie Stowarzyszenia Pracowników Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego, będący w większości w bardzo zaawansowanym wieku, pogarszającym się stanie zdrowia i mieszkający przeważnie poza Polską – nie mają dalszej możliwości aktywnego spotykania się w dotychczasowej formie oraz organizowania i prowadzenia stacjonarnych spotkań kulturalno-historycznych pod szyldem naszej organizacji.

 

Należące do Stowarzyszenia fotografie, dokumentujące historię i działalność Rozgłośni Polskiej RWE, pozostawiamy komercyjnej firmie cateringowej, która od lat prowadzi w lokalu Radio Café restaurację – z intencją i nadzieją, że zachowa „radiowy” charakter lokalu w swojej dalszej działalności. Wyrażamy nadzieję, że miejsce to powróci do dawnej aktywności sprzed pandemii, choć z powodów opisanych powyżej Stowarzyszenie nie może niestety już w tym uczestniczyć.

 

Bez zmian pozostajemy natomiast w internetowym, zdalnym kontakcie z naszymi członkami i sympatykami – co pozwala w nieograniczony sposób utrzymywać wieloletnie przyjaźnie oraz nadal popularyzować działalność Rozgłośni Polskiej RWE i jej pracowników, a także wiedzę o najnowszej historii i wartościach, którym Stowarzyszenie pozostaje wierne. Dziękujemy za dotychczasową życzliwość i współpracę. O dalszych, już zdalnych, statutowych inicjatywach Stowarzyszenia – informujemy na bieżąco na naszych stronach internetowych.

 

        MARIUSZ KUBIK                                                                            MACIEJ MORAWSKI

 

 

 

*   *   *
 

Wybrane spotkania archiwalne, które odbywały się
w dawnym Klubie im. red. Aliny Perth-Grabowskiej
w latach 2009-2017:

 

Spotkanie z Lechosławem Gawlikowskim i Jego Gośćmi,
po ukazaniu się nowej książki pt.:
"Pracownicy Radia Wolna Europa. Biografie zwykłe i niezwykłe
"

Od lewej:  Anna Mieszkowska, Violetta Wejs-Milewska, Lechosław Gawlikowski,
Maciej Morawski, Teresa Łatyńska, Rafał Habielski, Krzysztof Rutkowski

Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Spotkanie w cyklu: "Nasz Jan Nowak-Jeziorański"

Od lewej:  Mariusz Kubik, Andrzej Kotkowski, Andrzej Wajda

Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Spotkanie pt.: "Co dalej z Ukrainą?"

Od lewej:  Mariusz Kubik, Marcin Święcicki

Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

  

 Spotkanie pt.:
"Awantura emigracyjna czy spór o powojenną Polskę.
Wokół książki Aleksandra Janty-Połczyńskiego Wracam z Polski"

Od lewej:  Grzegorz Gauden, Rafał Habielski, Wojciech Sikora,
o. Tomasz Dostatni, Adam Michnik

Zobacz więcej...   

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

  

 Spotkanie z prof. Karolem Modzelewskim,
po ukazaniu się jego autobiografii pt.:
"Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca"

Od lewej:  Karol Modzelewski, Andrzej Friszke, Piotr Osęka,
Seweryn Blumsztajn, Jacek Bocheński

Zobacz więcej...   

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

  

Spotkanie pt.:
"Alina Pienkowska (1952-2002). Miłość w cieniu polityki"

Od lewej:  Bogdan Borusewicz, Barbara Szczepuła, Jacek Taylor, Mariusz Kubik

Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

  

Spotkanie pt.: "Prosto się mówi, jak się wie.
Przyjaciele i znajomi o Marku Edelmanie"

Od lewej:  Janina Ochojska, Danuta Przywara, Julia Hartwig, Jacek Bocheński

Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

  

Spotkanie z Markiem Tomaszewskim,
z okazji 50-lecia debiutu duetu fortepianowego "Marek & Vacek"

Od lewej: Zuzanna Kisielewska, Marek Tomaszewski, Mariusz Kubik

Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Spotkanie pt.: "Czy literaturze potrzebna jest książka?"

Od lewej: Leszek Szaruga, Jacek Bocheński,
Krzysztof Varga, Mariusz Kubik

Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Spotkanie pt.: "Skąd w nas Turowicz?"

Od lewej: Witold Bereś, Joanna Podsadecka, Anna Doroszewska,
Julia Hartwig, Andrzej Friszke

Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

Spotkanie pt.:
"»Listy z Wyspy«,czyli o Juliuszu Mieroszewskim (1906-1976)".

Od lewej: Grzegorz Gauden, Andrzej Mencwel, Adam Michnik,
Rafał Habielski, Andrzej St. Kowalczyk

Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego  

Spotkanie pt.: "Aleksander Jerzy Wieczorkowski (1929-2012)
- dziennikarz, publicysta, przyjaciel".
Od lewej: Irena Eichler-Wieczorkowska, Ernest Skalski, Andrzej Bratkowski,
Jacek Pałasiński, Magdalena Środa

Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

Spotkanie pt.: "Jerzy Stempowski (1893-1969).
Powrót niespiesznego przechodnia".
Od lewej: Piotr Kłoczowski, Jarosław Klejnocki, Jan Zieliński, Marek Zagańczyk

Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego  

Spotkanie z Waldemarem Kuczyńskim.
Od lewej: Waldemar Kuczyński, Sławomir Popowski, Mariusz Kubik

Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

Spotkanie pt.: "Instytut Literacki i Kultura - historia i teraźniejszość"
Od lewej: Maciej Morawski, Anna Bernhardt, Wojciech Sikora, Mariusz Kubik
Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego


 

Spotkanie z Teresą Torańską i jej rozmówcami.
Od lewej: Ewa Łętowska, Katarzyna Popowa-Zydroń, Andrzej Heidrich,
Edmund Wnuk-Lipiński, Michał Jagiełło, Teresa Torańska,
o. Ludwik Wiśniewski, Michał Głowiński

Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Spotkanie pt.: "Pół świata - moje!"
Od lewej: Stefan Bratkowski, Waldemar J. Dziak,
Wojciech Giełżyński, Maria Otto-Giełżyńska, Mariusz Kubik
Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego


 

Spotkanie pt.: "Francja po wyborach prezydenckich"
Od lewej: Maciej Morawski, Aleksander Hall, Mariusz Kubik
Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

Spotkanie pt.: "Mój wiek Aleksandra Wata"
Od lewej: Tomasz Makowski, Stanisław Obirek, Adam Dziadek,
Rafał Habielski, Jan Zieliński
Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

Spotkanie pt.: "Ludwik Rajchman (1881-1965)
- życie w służbie ludzkości"
Od lewej: Mariusz Kubik, Marek Krupiński, Stefan Bratkowski,
Andrzej Mencwel, Jacek Marciniak
Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego


 

Spotkanie pt.: „Rosja na rozdrożu
(refleksje po wyborach prezydenckich)".

Od lewej:
Janusz Onyszkiewicz, Jadwiga Rogoża,
Adam D. Rotfeld, Sławomir Popowski
Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

 

Spotkanie pt.: „Napisz to Krasiński!
- czyli rzeczywistość odkrywana na nowo".

Od lewej: Iwona Smolka, Janusz Krasiński, Mariusz Kubik

Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego


 

Spotkanie pt.: „Etos i tożsamość (kilka uwag)".
Od lewej: Andrzej Nowakowski, Seweryn Blumsztajn, Andrzej Romanowski

Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

Spotkanie pt.: „Szansa czy rozczarowanie?
Jak wyciągamy wnioski z przełomowych momentów historii".

Od lewej: Stefan Bratkowski, Tomasz Łubieński, Andrzej Wielowieyski,
Andrzej Friszke, Mariusz Kubik

Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

Spotkanie pt.: „Co dalej z reprywatyzacją?".
Od lewej: Jerzy Mańkowski, Wiesława Rudzka, Krzysztof Łaszkiewicz, Mariusz Kubik

Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

Spotkanie pt.: „Anka Kowalska - od »Pestki« do »korkowca«".
Od lewej: Mirosław Chojecki,  Seweryn Blumsztajn, Teresa Bogucka,
Jacek Bocheński, Mariusz Kubik, Krystyna Janda

Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

Spotkanie z Haliną Bortnowską i Krzysztofem Kozłowskim.
Od lewej: Vaclav Burian, Halina Bortnowska, Krzysztof Kozłowski, Mariusz Kubik
Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Spotkanie pt. "Jacek Kuroń - polityk, czy społecznik?".
Od lewej: Barbara Toruńczyk, Paula Sawicka, Mirosław Sawicki,
Karol Modzelewski, Andrzej F. Kuroń, Mariusz Kubik
Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Spotkanie pt. "Czy-tajniki? (jak się czyta, kim się jest)".
Od lewej: Franciszek Maśluszczak, Jan Gondowicz, Leszek Engelking, Mariusz Kubik
Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Spotkanie pt. "Jan Paweł II: wiara-kultura-polityka
(przed beatyfikacją Papieża-Polaka)".
Od lewej: Dominik Morawski, Maja Komorowska, Jacek Moskwa
Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Wieczór jubileuszowy w stulecie urodzin Włady Majewskiej
pt. "Włada Majewska - Od Wesołej Lwowskiej Fali do Radia Wolna Europa".
Od lewej: Mariusz Kubik, Andrzej Kruczyński (Muzeum Teatralne),
Helena Wiórkiewicz (Muzeum Niepodległości - Kolekcja Leopolis),
Anna Mieszkowska, Bogna Kaniewska, Maciej Morawski
Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Spotkanie  z prof. Mieczysławem Tomalą i Adamem Krzemińskim
pt. "Polska i Niemcy - lekcje dialogu (dwugłos międypokoleniowy)" .
Od lewej: Mariusz Kubik, Adam Krzemiński, Mieczysław Tomala 
Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-JeziorańskiegoSpotkanie  z prof. Ireną Lipowicz
pt. "Czy łatwo jest być w Polsce Rzecznikiem Praw Obywatelskich?" .
Od lewej: Irena Lipowicz, Jacek Taylor, Mariusz Kubik
Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Spotkanie  z Aleksandrem Smolarem i Adamem Michnikiem - prezentacja książki Aleksandra Smolara "Tabu i niewinność".
Od lewej: Maciej Morawski, Mariusz Kubik, Andrzej Nowakowski,
Adam Michnik, Aleksander Smolar
Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Spotkanie  z Haliną Bortnowską -
prezentacja książki Haliny Bortnowskiej i Jolanty Steciuk "Wszystko będzie inaczej".
Od lewej: Maciej Morawski, Mariusz Kubik, Halina Bortnowska

Zobacz więcej... 

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

 Spotkanie  pt.
"Jerzy Giedroyc (w 10. rocznicę śmierci redaktora paryskiej Kultury)".
Od lewej: Tomasz Jastrun, Zdzisław Kudelski, Jerzy Pomianowski,
Rafał Habielski, Mariusz Kubik

Zobacz więcej... 

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Spotkanie  pt.
"Gustaw Herling-Grudziński - człowiek pióra, człowiek radia
(wspomnienie w 10. rocznicę śmierci)".
Od lewej: Konrad W. Tatarowski, Włodzimierz Bolecki, Maja Komorowska, Mariusz Kubik

Zobacz więcej... 

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 Spotkanie  pt. "Literacki stan wojenny" -
prezentacja książek: Jacka Bocheńskiego "Stan po zapaści"
oraz Marka Nowakowskiego "Raport o stanie wojennym" i "Notatki z codzienności".

Od lewej: Mariusz Kubik, Jacek Bocheński, Marek Nowakowski, Leszek Szaruga
Zobacz więcej... 

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Spotkanie pt. "Co po Janie Nowaku-Jeziorańskim?", inaugurujące całoroczne ogólnopolskie obchody 5. rocznicy śmierci "Kuriera z Warszawy".
Od lewej: prof. Adolf Juzwenko, Władysław Bartoszewski, Stefan Bratkowski,
Jacek Taylor, Mariusz Kubik
Zobacz więcej...  

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

Spotkanie z prof. Kazimierzem Piotrem Zaleskim (C. Pierre Zaleski) -
wybitnym uczonym mieszkającym we Francji, fizykiem, specjalistą od energii jądrowej,
b. prezesem Międzynarodowej Akademii Energii Jądrowej (INEA) w USA,
obecnie prezesem Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego we Francji,
zarządzającego Biblioteką Polską w Paryżu.
Od lewej: Mariusz Kubik, Maciej Morawski, Kazimierz Piotr Zaleski, Jacek Taylor

Zobacz więcej... 

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

Wieczór urodzinowy (80-lecie) Macieja Morawskiego -
wieloletniego paryskiego korespondenta Rozgłośni Polskiej RWE
.
Od lewej: Mariusz Kubik, Maciej Morawski, Jacek Taylor, Mirosław Chojecki
  Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

Spotkanie pt. "Jak pamiętamy dziś o rocznicach?
1939 i 1989 rok w polskiej polityce historycznej"

Od lewej: Andrzej K. Kunert, Władysław Bartoszewski,
Paweł Machcewicz, Mariusz Kubik

Zobacz więcej... 

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

© All rights reserved ~ Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego ~ Jan Nowak-Jezioranski Association of Employees, Freelancers and Friends of Radio Free Europe

 

#wolnaeuropa #jannowakjezioranski
#alinagrabowska #maciejmorawski

#stowarzyszenierwe

 

@wolnaeuropa  @wolnaeuropaPL
@jannowakjezioranski
@alinaperthgrabowska @maciejdzierzykrajmorawski

@lechoslawgawlikowski

 

Kontakt
 

Warsaw - München - Paris
1994-2021